Technologie

De modellen van Heat Source Energy creëren met behulp van een warme bron een hoge druk van ongeveer 50 bar. Deze druk ontstaat door het speciale werkingsmedium. Door deze druk te expanderen wordt in onze gepatenteerde ‘power tower’ kracht ontwikkeld. Dankzij deze kracht wordt via een aandrijfas een generator aangedreven, waardoor elektriciteit ontstaat. Naast een warme bron is een koude bron nodig om het werkingsmedium te condenseren, waardoor het weer geschikt is voor opname van warmte.

Een doorbraak

In de afgelopen tien jaar zijn enkele technologieën op de markt gekomen die hebben geprobeerd de overvloedig aanwezig restwarmte te gebruiken voor het opwekken van energie. Tot nu toe waren deze technologieën in staat enige elektriciteit te produceren uit bronnen met temperaturen vanaf 90 °C of hoger. Helaas met een zeer laag rendement en dus lange terugverdientijden. Eigenlijk is deze technologie dus pas interessant vanaf 150 °C of hoger. Met de techniek van onze Heat Source Energy hebben wij een doorbraak weten te realiseren als het gaat om het benutten van de overvloedige restwarmte van lage temperaturen. Heat Source Energy realiseert bij ultra lage temperaturen een nog niet eerder vertoond efficiencyniveau: bij temperaturen tussen de 50 °C tot 80 °C realiseren we een hoog rendement: minimaal 60% tot 75% van Carnot.

Heat Source Energy is de afgelopen jaren ontwikkeld door middel van toegepast onderzoek. De techniek is gevalideerd door TU Delft, recent zijn prototypes (langdurig) getest, nieuwe patenten aangevraagd en de HSE 40 is gecertificeerd volgens Europese standaarden.

De elektriciteit wordt dus feitelijk opgewekt op basis van het drukverschil wat ontstaat tussen de warme bron en de koude bron. De gepatenteerde ‘powertower’ zorgt samen met de generator voor de elektriciteit.
Elke bron van restwarmte (> 50 °C) kan dankzij Heat Source Energy elektriciteit opwekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
1. Afvalwarmte van (industriële) processen
2. Warmte uit duurzame bronnen, zoals geothermie, hout gestookte installaties, vergisters, et cetera.
3. Warmte uit generatoren, WKK´s en STEG installaties
4. Warmte uit datacentrales
5. Andere toepassingen

De restwarmte kan in verschillende middelen zitten. Denk onder andere aan thermische olie, water en lucht. Vanuit de warmtebron wordt de warmte gewonnen en (optioneel) opgeslagen in een buffer. Hierdoor kan warmte worden opgespaard en op het benodigde moment worden omgezet naar elektriciteit. Wanneer de warmte vanuit milieu- of bedrijfsoverweging eerder werd vernietigd, ontstaat zelfs een dubbele besparing: productie met uw eigen restwarmte zorgt voor een directe opbrengst en het vermijden van kosten voor het vernietigen van de restwarmte vormt de bonus! Ook in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is dit een grote kans.