Partners

HSE Netherlands (HSEN) is de ontwikkelaar en distributeur van Heat Source Energy. HSEN wordt gevormd door Bouwgroep Dijkstra Draisma (DD Energy) en ITBB.

DD Energy, onderdeel van Bouwgroep Dijkstra Draisma

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft een onderdeel waarmee energieoplossingen worden ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd: DD Energy. Voorbeelden van deze oplossingen zijn:

  • Energy Service Company (ESCo)
    Hiermee levert DD Energy duurzame energie, onder andere bij IJssportcomplex de Elfstedenhal in Leeuwarden.

  • Ontwikkeling geothermie (aardwarmte) in diverse steden in Friesland

  • Heat Source Energy

    Met behulp van Heat Source Energy is DD Energy nog beter in staat om in de toekomst een duurzame samenleving te bouwen.

DD Energy is een volle dochteronderneming van Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD), één van de grootste bouwbedrijven van Noord-Nederland. Vanuit Bolsward en Dokkum werken betrokken medewerkers aan de meest uiteenlopende bouwprojecten. De visie van BGDD is helder: in 2025 leveren alle gebouwen energie, zijn alle grondgebonden woningen in de vorm van “All Electric of Nul op de meter woningen” en gebruiken utiliteitsgebouwen en hoogbouw alleen duurzame warmte.
www.bgdd.nl

panden bgdd bolsward dokkum

Kantoorpanden en werkplaatsen van Bouwgroep Dijkstra Draisma in Bolsward en Dokkum

ITBB

ITBB is een allround technische dienstverlener met een breed spectrum aan diensten, innovatieve concepten en integrale oplossingen voor de sectoren utiliteit, industrie, overheid, zorg, onderwijs en woningbouw. Binnen onze organisatie verenigen zij betrokkenheid, intelligentie en vakkennis. De basis van hun klant- en oplossingsgerichte mentaliteit. ITBB onderscheidt zich door verder te kijken dan techniek. Door te focussen op de optimalisering van werkprocessen, het ontwikkelen van synergievoordelen en daarmee aan opdrachtgevers een extra toegevoegde waarde te bieden.

Dankzij ITBB is het mogelijk om de modellen van Heat Source Energy in een industriële omgeving te plaatsen. Hierbij beschouwt ITBB het als een uitdaging om de technologie in te passen in (complexe) omgevingen. ITBB Klimaattechniek is het onderdeel van ITBB die deze projecten uitvoert. Dankzij de service en onderhoudsafdeling van ITBB wordt de technologie onderhouden en gemonitord.
www.itbb.nl

kantoor itbb heerenveen groningen

Kantoorpanden en werkplaatsen ITBB in Heerenveen (links) en Groningen (rechts)