Historie

Het idee van Heat Source Energy is ontstaan in 2008. Toen werden op een technologiebeurs allerlei productiemogelijkheden van duurzame elektriciteit gepresenteerd. Al deze technieken hadden echter een handicap; de zon moest schijnen, de wind moest waaien of het rendement was erg laag. Het idee was een elektriciteit producerende techniek te ontwikkelen die op elk moment van de dag kan leveren, die aangedreven wordt met behulp van een duurzame warmtebron of afvalwarmte. En dan niet op (schaarse) hoge temperaturen, maar een technologie die energie produceert uit lage temperaturen die wel ruim beschikbaar zijn. Restwarmte tussen de 50 en 90 °C of hoger is namelijk warmte die ruim beschikbaar is en niet of nauwelijks wordt gebruikt.

Heat Source Energy toegepast in Nederland

In de afgelopen jaren heeft HSEN deze techniek toegepast en ontwikkelde prototypes tot een demonstratiemodel in een industriële omgeving. Dankzij de kennis en ambitie van Bouwgroep Dijkstra Draisma en ITBB is de technologie volwassen geworden. Zij hebben ervoor gezorgd dat in Harlingen het eerste Heat Source Energy model in gebruik is genomen. Dit demonstratiemodel, de HSE 40, staat bij de Reststoffen Energie Centrale van afvalverwerker Omrin. Hiermee is bewezen dat er elektriciteit kan worden geproduceerd vanaf slechts 50 °C. En dat dit ook nog eens gebeurt op een wijze die zeer efficiënt is, bewijzen de testwaarden. De testwaarden zijn gemiddeld 60% van het Carnotgetal, met vele uitschieters omhoog.

Uitleg Carnotgetal
Het carnotproces beschrijft een ideaal Thermodynamisch kringproces waarbij warmte wordt omgezet in arbeid. De berekening volgens de wet van Carnot geeft het theoretisch maximale percentage mechanische arbeid die vanuit deze thermische energie kan worden onttrokken.
Voorbeeld; Bij een warmwaterbron van 70 C en een koud waterbron van 15 C bedraagt het berekende Carnot rendement 16%. Dit betekend dat bij dit temperatuurverschil theoretisch maximaal 16% van de toegevoerde thermische energie kan worden omgezet in arbeid. Omgerekend kan dus van 200 kW toegevoerde thermische energie maximaal 32 kW netto arbeid worden onttrokken en wordt 168 kW thermische energie afgevoerd. 32 kW is dus het 100% haalbare. In de praktijk is het niet eerder gelukt om bij deze lage temperaturen meer dan 50% van het haalbare daadwerkelijk in netto elektrische energie om te zetten. Met een gemiddeld geleverd netto elektrisch vermogen van gemiddeld 60% van Carnot bewijst de HSE-techniek haar meer dan bovengemiddelde efficiëntie.

De TU in Delft heeft in 2013 de testresultaten van Heat Source Energy onderschreven. Om tot de eerder genoemde resultaten te komen zijn in totaal tien prototypes nodig geweest. Inmiddels kunnen we gerust zeggen dat de modellen van Heat Source Energy de efficiëntste machines zijn die op deze lage temperaturen energie produceren.

Certificering en lancering

Eind 2016 is de HSE 40 gecertificeerd volgens Europese normen en begin 2017 is de technologie beschikbaar.