Home

Capture heat

Produce energy

Low temperatures, high efficiency

Heat Source Energy zet restwarmte om in energie die gebruikt kan worden voor bedrijfsactiviteiten of verkocht kan worden aan het net. Dit is 100% groene elektriciteit. Hiermee helpt Heat Source Energy mee aan het verminderen van de CO2 uitstoot in Nederland. Er hoeft minder warmte te worden vernietigd en wordt nieuwe energie gecreëerd; financieel interessant én goed voor het milieu!

Uniek in de wereld

Heat Source Energy produceert elektriciteit uit restwarmte vanaf 50 °C. Vanaf deze (lage) temperatuur wordt op kleine of grote schaal elektriciteit geproduceerd. Dit is uniek in de wereld, het betekent dat bedrijven geen grote vermogens meer nodig hebben om energie uit warmte te produceren. Heat Source Energy kan 20 kW elektriciteit produceren, maar wanneer het modulair wordt opgebouwd zelfs enkele MW.

Voor wie is onze technologie geschikt?

  • Voedingsmiddelenindustrie

  • Producerende en leverende industrie

  • Duurzame bronnen, zoals geothermie, vergisters en biomassacentrales

  • AVI’s en waterzuiveringen

  • (decentrale) WKK of gasturbines (STEG)

  • Data centers

  • Overige warmte producerende bedrijven